Kategórie produktov

EKOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Naším cieľom je poskytnúť ekologicky a integrovane hospodáriacim poľnohospodárom a lesníkom čo najucelenejšiu paletu prostriedkov ochrany a výživy rastlín. Zároveň ponúkame modernú technológiu biologickej a biotechnickej ochrany rastlín aj so špičkovým informačným servisom a poradenstvom. Zabezpečujeme prostriedky na signalizáciu a monitorovanie výskytu chorôb a škodcov. Zúčastňujeme sa na výskume a vývoji nových prípravkov, usilujeme sa o priebežné rozširovanie v oblasti registrácie nových účinných prípravkov pre biologické poľnohospodárstvo v súlade s nariadeniami ES č. 834/2007.

Aktuálne novinky