Trifender 1kg/bal

86,40  s DPH

Trifender obsahuje konídiá huby Trichoderma asperellum. Po aplikácii obrastie koreňový systém ako symbiotická huba. Vyživuje a ochraňuje rastliny.

Aplikácia

Vo všetkých plodinách na zlepšenie kondície a zvýšenie výnosu.
– Ošetrenie pôd poľných kultúr v množstve 0,5 až 1,0 kg / ha s maximálnou koncentráciou 0,5% vodnej
suspenzie nastriekané na povrch pôdy pred siatím, následným plytkým zapracovaním do pôdy,
– Záhradnícke kultúry
– na ošetrenie pôdy v množstve 1 až 2 kg / ha s maximálnou koncentráciou 0,5% vodnej suspenzie
nastriekané na povrch pôdy pred sejbou, výsadbou, následným plytkým zapracovaním do pôdy,
– na zavlažovanie v množstve 1 až 2 kg / ha, v závislosti od spôsobu zavlažovania, s maximálnou
koncentráciou 0,1% vodnej suspenzie, opakuje sa podľa potreby po 1 až 3 mesiacoch. (účinnosť sa zvyšuje
vo vlhkom prostredí)
Pre maloobchodné použitie je odporúčaná aplikačná dávka (5-10g/10 litov vody).

Dávkovanie

Pre maloobchodné použitie je odporúčaná aplikačná dávka  (5-10g/10 litov vody) cca 10 m2 .

Skladovanie:  na suchom, chladnom, krytom mieste, v pôvodnom, uzavretom obale.

Miešateľnosť

1 Trifender – miešateľnosť a kompatibilita chemickými prípravkami ok

Aplikačné zariadenie nesmie obsahovať zvyšky fungicídov. Fungicídmi a v kombinácii s dezinfekčnými
prostriedkami biopreparát je nepoužiteľný!

Etiketa

Povolenie do ekologického poľnohospodárstva

Etiketa

Trifender - miešateľnosť s chemickými prípravkami

Účinnosť Trifenderu

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

Ďalšie informácie
Hmotnosť 550 g