Trifender 100 g/bal

Mikrobiálny produkt vo forme dispergovatelného prášku zo špecifickým účinkom, obsahuje prirodzene sa vyvíjajúce mikroorganizmy, ktoré sú prospešné pre vývoj rastlín, pričom generujú vyššiu odolnosť voči patogénom a znečisteniu životného prostredia.

Trifender 100 g/bal

Naša cena: 9.00€(cena s DPH)

PODPORUJE:

Rezistenciu rastliny proti hubovým chorobám, rast, úrodu

Pôsobenie

Účinná látka prípravku huba Trichoderma asperellum  stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov, tým spúšťa indukovanú rezistenciu i voči chorobám.


Oblasť použitia

Zelenina

Ovocné stromy

Vinič

Bylinky

Koreňová zelenina

Zemiaky

Husto siate obilniny

Olejniny

Trávniky

Okrasné rastliny

Lesné porasty

APLIKÁCIA

Aplikácia sa prevádza postrekom na pôdu, aktivuje sa plytkým zapracovaním do pôdyv priebehu 2 hodín. 

MIEŠATEĽNOSŤ

Prípravok nie je miešateľný s prípravkami s vysokým pH (Aquasilikát, Vital-K25 a PowerOf-K) a s fungicídnymi prípravkami.

DÁVKOVANIE

5-10 g Trifender/10 l vody