O nás

Ekologická ochrana rastlín

Naším cieľom je poskytnúť ekologicky a integrovane hospodáriacim poľnohospodárom a lesníkom čo najucelenejšiu paletu prostriedkov ochrany a výživy rastlín. Zároveň ponúkame modernú technológiu biologickej a biotechnickej ochrany rastlín aj so špičkovým informačným servisom a poradenstvom. Zabezpečujeme prostriedky na signalizáciu a monitorovanie výskytu chorôb a škodcov. Zúčastňujeme sa na výskume a vývoji nových prípravkov, usilujeme sa o priebežné rozširovanie v oblasti registrácie nových účinných prípravkov pre biologické poľnohospodárstvo v súlade s nariadeniami ES č. 834/2007.

Naša história

Firma bioTomal bola založená v roku 1992 Ing. Zoltánom Tamašekom. Od počiatku sa naša firma špecializovala na ekologizáciu poľnohospodárstva, predovšetkým na biologickú ochranu rastlín, v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach. Základným programom na začiatku 90. rokov 20. storočia bola aplikácia dravého roztoča Typhlodromus pyri a vývoj systému biologickej ochrany vinohradov.

Druhým krokom bola snaha zavedenia tejto modernej formy biologickej ochrany do krytých priestorov (skleníkov, fóliovníkov), ktoré v súčasnosti doplňujeme najnovšími poznatkami na základe intenzívnej spolupráce s odborníkmi z celého sveta. Od samého počiatku bol pri zavádzaní systému biologickej ochrany kladený dôraz na priebežné a profesionálne vyškolenie užívateľov na používanie prípravkou biologickej ochrany. V roku 2004 sme ponúkli riešenie aj lesníkom v oblasti ochrany Slovenských lesov biologickou metódou proti lykožrútovi smrekovému, kde spolupráca stále trvá. Vývoj sa nezastavil a v ďalších rokoch bol nami poskytovaný systém biologickej ochrany doplňovaný o ďalšie metódy, na základe, ktorých sa v roku 2005 naštartoval kompletný systém ekologického vinohradníctva, neskôr ovocinárstva a poľnej rastlinnej výroby.

Dlhodobá prax a výsledky ukázali, že v boji proti škodcom a chorobám sa dá účinne využiť sila prírody.

Náš cieľ je jasný a dlhodobý. V snahe dosiahnutia nášho cieľa intenzívne participujeme v rôznych projektoch ekologizácie poľnohospodárstva a lesníctva, ktoré sú v prospech prírody a našich pestovateľov.

Zásadou spoločnosti bioTomal je dosiahnutie vysokej spokojnosti svojich zákazníkov s kombináciou kvalitných prípravkov a poradenskej činnosti. Svojím zákazníkom naviac ponúkame možnosť poradenskej služby v oblasti biologickej ochrany rastlín.

V súčasnej dobe firma bioTomal produkuje, distribuuje a zabezpečuje odborným poradenstvom viac ako 70 prípravkov biologickej a biotechnickej ochrany rastlín v štátoch Slovensko, Rakúsko, Maďarsko a Česko.

Firma bioTomal spolupracuje s početnými svetovými renomovanými producentmi prípravkov biologickej ochrany rastlín, ako sú: Koppert (NL), Kwizda Agro (AT), Biovéd (HU), STARAGRO (AT), Arysta, Asra, ZFW Hortiservice Kft. (Hu), AgroBio (HU).

onas_2

Stručná história bioTomal s.r.o.

 • 1989 – Prvé pokusy s aplikáciou dravého roztoča Typhlodromus pyri
 • 1992 – Založenie firmy bioTomal, distribúcia dravého roztoča Typhlodromus pyri, distribúcia biopreparátov na báze Bacillus thuringiensis, ochrana skleníkových kultúr pomocou bioagens
 • 1993 – Člen skupiny Biocont Group
 • 1995 – Produkcia dravého roztoča Phytoseiulus persimilis
 • 1999 – Pokusy s parazitickou osičkou z rodu Trichograma spp. (spolupráca s Biocont s.r.o., CZ)
 • 2000 až 2003 – Poľné pokusy na území MĽR
 • 2002 – Založenie združenia IPROVIN Slovakia
 • 2004 – Zahájenie pokusov proti lykožrútovi smrekovému Ips typographus
 • 2005 – Prvé úspešné veľkoplošné pokusy s aplikáciou feromónového mätenia samcov (“Mating disruption”), Zahájenie vývoja systému ekologického vinohradníctva v SR
 • 2007 – Zahájenie vývoja systému ochrany ovocných drevín v ekologickom ovocinárstve
 • 2009 – Zahájenie vývoja systému biologickej ochrany poľných plodín, Účasť na medzinárodnom projekte „cezhraničná spolupráca Vino-Envi (CZ-SK)“
 • 2011 – Zahájenie riešenia projektu cez Agentúru výskum a vývoj na vypracovanie aplikačných výstupov a ich generalizácia pre vypracovanie technologického postupu na použitie biopreparátu BoVeril v ochrane lesa
 • 2011 až 2013 – Účasť na medzinárodnom projekte AT-SK
 • 2012 až 2014 – Účasť na medzinárodnom projekte Istervin (SK-HU)
 • 2016 – Poľné pokusy na území AT, HUN, CH.