Proti larvám nosánikov v pôde aplikujte parazitické hlístice

Heterorhabditis (LARVANEM) proti larvám nosánikov, zálievkou alebo postrekom na dobre prevlhčenú pôdu.

Objednávky za prijímame od začiatku Mája!

Odporúčame pozorne prečítať návod na použitie!

PROTI:

Larvám nosánikov

Pôsobenie

Parazitické hlístice rodu Heterorhabditissú veľké 0,6 mm. Larvy invázneho štádia sa v pôde aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú hostiteľa. Do neho sa dostávajú tráviacim alebo dýchacím ústrojenstvom. Napadnuté larvy do 48 hodín zahynú. V uhynutých telách sa hlístice ďalej množia. Jedna samička produkuje asi 1500 vajíčok, z nich sa liahnu larvy, následne opustia hostiteľa a vyhľadávajú nového. Takto je zaistená dlhodobá ochrana.

Minimálna teplota pôdy pre aplikáciu musí byť nad 12°C. Pri nižších teplotách nie sú hlístice aktívne a nemusí sa dostaviť očakávaný efekt. Ak nie sú v mieste aplikácie teploty dostatočné, uchovávajte podľa návodu hlístice v chladničke a aplikujte o niečo neskôr. Doba použiteľnosti je 6 týždňov od dátumu na obale.