Proti larvám smútiviek v pôde aplikujte parazitické hlístice

Parazitické hlístice Steinernema (ENTONEM) napádajú larvy smútiviek, strapiek a mravcov žijúcich v pôde. Hlístice sa aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú hostiteľov. Napadnuté larvy smútiviek do niekoľko dní zahynú. Aplikácia týchto mikroskopických pomocníkov je jednoduchá a veľmi účinná.

PROTI:

Smútivky

Pôsobenie

Parazitické hlístice rodu Steinernema sú veľké 0,7-1 mm. Larvy invázneho štádia sa v pôde aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú hostiteľa. Do nej sa dostávajú traviacim alebo dýchacím traktom a napadnutý jedinec do niekoľkých dní zahynie. V uhynutých larvách sa hlístice ďalej množia. Celý vývoj trvá 2-3 týždne. Tým je zaistená dlhodobá ochrana.

Minimálna teplota pôdy pre aplikáciu musí byť nad 12°C. Pri nižších teplotách nie sú hlístice aktívne a nemusí sa dostaviť očakávaný efekt. Ak nie sú v mieste aplikácie teploty dostatočné, uchovávajte podľa návodu hlístice v chladničke a aplikujte o niečo neskôr. Doba použiteľnosti je 6 týždňov od dátumu na obale.