Signalizácia – posledný čas postrekovania

Signalizácia na 36. týžden

Vinohrad:

Pleseň sivá (Botrytis): Doporučujeme ošetriť vinohrad draselným postrekom- PowerOf-K 1% 100ml/10l vody. Môžeme očakávať zvýšenie cukornatosti hrozna.

Cez listy veľmi intenzívne prijme draslík- tím výrazne zvyšuje ochranu proti zimným mrazom.+BorOil 0,2% 20ml/10l vody- ako katalyzátor.

 

Po oberačkách pripravujte pôdu na jesennú a jarnú sejbu trávnej zmesi do medziradia, ktoré už môžete objednať.