Vital-K25 | 1 l/bal

Pomocný prostriedok na zvýšenie odolnosti proti múčnatke a botritíde vo vinohradoch, proti múčnatke a chrastavitosti u jadrovníkoch a proti múčnatke na zelenine.

Vital-K25 | 1 l/bal

Naša cena: 6.00€(cena s DPH)

PROTI:

Múčnatka, Botritýda, Chrastavitosť, Monilióza,

Pôsobenie

Prípravok spôsobuje zmenu pH na listoch a tým bráni klíčeniu spór a obmedzuje rast mycélia múčnatky. Draslík pôsobí ako výživa.


Oblasť použitia

Vinohrady

Ovocné stromy

Drobné ovocie

Koreňová zelenina

Plodová zelenina

Listová zelenina

Hlúbová zelenina

Jačmeň

Kukurica

Ovos

Pšenica

Cukrová repa

Repka olejka

Strukoviny

APLIKÁCIA

Ošetruje sa podľa infekčného tlaku v intervale 7-10 dní

MIEŠATEĽNOSŤ

Nie je miešateľný s prípravkami na báze B. thuringiensisa, Imunofol a s prípravkom Chitopron. Je miešateľný s meďnatými prípravkami, s pomocným prípravkom BorOil a FerrumOil.

DÁVKOVANIE

0,5-0,8 dcl Vital-K25/10 l vody