SPIDEX | 2000 ks/bal

Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis proti roztočom.

SPIDEX | 2000 ks/bal

Naša cena: 28.80€(cena s DPH)

PROTI

Roztočec chmeľový

Pôsobenie 

Phytosiulus persimilis sa živý výlučne roztočom chmeľovým. Nymfy aj dospelé jedince vyhľadávajú a vyciciavajú ich dospelé jedince, larvy aj vajíčka. Samička kladie až 5 vajíčok denne, z nich sa po 4 dňoch vyvíjajú nymfy, ktoré sú rovnako dravé. Celý cyklus trvá v závislosti na teplote 5-25 dní. Dospelé roztoče denne vysajú až 5 dospelých roztočov alebo 20 lariev a vajíčok.


Oblasť použitia

Skleníkové kultúry

Fóliovníky

AOLIKÁCIA

Aplikuje sa ihneď po zistení prvých roztočov. Nedá sa aplikovať preventívne.

MIEŠATEĽNOSŤ

Nie je možné miešať s toxickými a chemickými prípravkami!

DÁVKOVANIE

SPIDEX               DÁVKOVANIE      OBSAH  PRE (m2)      INTERVAL

Preventívne          2/m2                         1000                             každé 3 týždne               

Slabo kuratívne    6/m2                         300                               raz

Silno kuratívne    20/m2                       100                               2x  po týždni len        

                                                                                              na napadnuté   miesta