Účinné organizmy do skleníkov a fóliovníkov

Pre účinnú a rýchlu likvidáciu vošiek, molíc, roztočov a strapiek v skleníkoch je dôležité včasné zistenie škodcov a včasný zásah pomocou živých predátorov a parazitoidov, ktoré sa ďalej v skleníku množí po celú sezónu. Tým je zabezpečená ochrana proti týmto škodcom po dobu niekoľkých mesiacov. Parazitické osičky a dravé roztoče je nutné aplikovať až na začiatku výskytu škodcov. Nie je možné ich aplikovať preventívne.

Pre včasné zistenie výskytu vošiek a molíc v skleníku je vhodné použiť signalizačné lepové dosky, ktoré sa vyvesujú hneď na začiatku  sezóny pri výsadbe rastlín.

Parazitické osičky - proti voškám a moliciam

APHIDIUS COLEMANI- proti voškám

Osičky kladú vajíčka do vošiek a tým ich usmrtia. Vnútri v zabitej voške prebehne ďalší vývoj osičky. Zhruba po 10 dňoch dospelá osička mŕtvu vošku opustí a vyhľadáva na kladenie ďalšie vajíčka vošiek.

ENCARSIA FORMOSA - proti moliciam

Osička kladie vajíčka do lariev molíc, ktoré sa vyskytujú na spodnej strane listov. V napadnutých a odumretých larvách prebieha ďalší vývoj osičky. Dospelá osička nakoniec opustí larvu molice a vyhľadáva ďalšie.

Dravé roztoče - proti roztočom a strapkám

PHYTOSEIULUS PERSIMILIS- proti roztočom

Vyhľadáva a vyciciava dospelé roztoče, ich nymfy, larvy a vajíčka, ktoré sa vyskytujú na spodnej strane listov.

AMBLYSEIULUS CUCUMERIS- proti strapkám

Napadá a vyciciava ako aj larvy strapiek tak aj roztoče.

 

Parazitické osičky a aj dravé roztoče sa dajú kombinovať zo žltými lepovými doskami!