Signalizácia na 31. týždeň

Vinohrad:

  • Peronospora:

Slabý infekčný tlak!

Kto postrekoval minulý týždeň ošetrenie môže odložiť na budúci týždeň,

Kde nebolo ošetrené odporúčame postrekovať Cuprotonic 4l/ha (40ml/10l vody).


  • Múčnatka:

Slabý infekčný tlak!


Kde nie sú príznaky infekcie a ošetrené bolo minulý týždeň -postrek nie je potrebný.

kde je infekcia Postrekovať s PowerOf-K 8l/ha (80 ml/10l) + Folicit 4l/ha (40 ml/10l vody) 


Listovné hnojivo Biomit 3l/ha (30 ml/10l vody) Zvyšuje účinok postrekov!


  • Pleseň sivá-botritys 

PowerOf-K  je dostačujúci.