Prvý jarný postrek na ovocné stromy

Pomaly prichádza čas aplikácie jarného postreku na ovocné stromy! 

Odporúčame aplikovať v čase pučania prípravok BorOil 50 ml/10 l vody v kombinácií s prípravkom CuproTonic 40 ml/10 l vody.

Táto kombinácia Vám zabezpečí ochranu proti prezimujúcim škodcom a chorobám na ovocných stromoch a drevinách.

Proti kučeravosti broskýň aplikujte prípravok Folicit 100 ml/10 l vody.