Prvý jarný postrek do vinohradov

Už je čas aplikácie jarného postreku do vinohradov! (v období pučania)

Odporúčame aplikovať v čase pučania prípravok Aquasilikat 50 ml/10 l vody v kombinácií s prípravkom Thiovit Jet 30 g/10 l vody.

Pre čisto ekologických vinohradníkov sa odporúča BorOil 50 ml/10 l vody v kombinácií s prípravkom Thiovit Jet 30 g/10 l vody.

Táto kombinácia Vám zabezpečí ochranu proti prezimujúcim roztočom a chorobám vo vinohradoch.