PlanTonic -oblasti použitia

 Zdravé potraviny + nenarušené životné prostredie + jednoduché použitie = udržateľnosť.

PlanTonic účinne a hospodárne zvyšuje kondíciu  a prirodzenú obranyschopnosť ošetrených rastlín. Odporúčame ho  používať predovšetkým preventívne. Ako rastlinný výťažok zhotovený zo surovín získaných z prírodných zdrojov nezaťažuje životné prostredie a umožňuje vypestovať rastlinné produkty bez nežiadúcich reziduií cudzorodých látok pochádzajúcich predovšetkým z pesticídov.

PlanTonic sa dá úspešne  použiť  v mnohých poľných   (obilniny, zemiaky, cukrová repa, repka, slnečnica, sója) a  záhradných plodinách (zelenina, ovocné dreviny a kry, vinič). 

Použitie produktu je povolené v systéme ekologického poľnohospodárstva.

Zloženie: Vodný extrakt zo žihľavy, olejový extrakt z vŕby, stabilizátor a emulgátor.

Produkt je štandardizovaný a spĺňa kritéria G.M.P (Good Manufacture Practice).

Dôležité informácie:

  • Zrážky 4 hodiny po aplikácii neznižujú účinnosť.
  • V žiadnom prípade neaplikujte počas kvitnutia ošetrovanej plodiny!!!
  • Pred použitím je potrebné prípravok dôkladne premiešať.
  • PlanTonic možno miešať s bežnými listovými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín, avšak pred použitím je potrebné urobiť skúšku miešateľnosti.
  • Z dôvodu možnej fytotoxicity je zakázané miešať PlanTonic s vysoko koncentrovanými dusíkatými roztokmi.
  • Pri aplikácii počas vysokých teplôt (viac ako 25℃) a intenzívneho slnečného žiarenie (UV) môže spôsobovať popálenie zvlášť pri niektorých zeleninových druhoch a ovocí so svetlo sfarbenými plodmi.
  • Po aplikácii postrekovač dôkladne premyte čistou vodou.

Použitie v zemiakoch.

 

PlanTonic stimuluje rast nadzemnej hmoty a tvorbu hľúz. V pokusoch preukazne zvýšil počet a vyrovnanosť hľúz. Zlepšuje celkový zdravotný stav porastu. 

Odporúčaný termín aplikácie je po vytvorení dostatočnej listovej plochy resp. po uzatvorení riadkov. Neodporúčame aplikovať počas kvitnutia. Celkový počet aplikácii odporúčame prispôsobiť predpokladanému tlaku chorôb. Zvyčajne sú to 2-3 aplikácie pred kvitnutím a jedna po odkvitnutí.

Odporúčaná dávka  4 l / ha pri použití 270-300 l vody. 

PlanTonic sa môže miešať s viacerými prípravkami na ochranu rastlín a s listovými hnojivami. Pred samotnou aplikáciou však odporúčame urobiť skúšku miešateľnosti. Neodporúča sa miešať s koncentrovanými roztokmi dusíkatých hnojív, alebo iným prípravkami na báze olejov. Pri aplikácii v takýchto tankmixoch môže pri intenzívnom slnečnom (UV) žiarení spôsobovať popálenie porastu resp. môže pôsobiť fytotoxicky. Pri použití sa vždy riaďte podľa platnej etikety.

 

 

 

Použitie v slnečnici.

 

PlanTonic  zlepšuje zdravotný stav a spevňuje stonky čím znižuje riziko poľahnutia porastu. Zvyšuje odolnosť voči nepriaznivým abiotockým faktorom a zlepšuje príjem živín.  

Odporúčaný termín aplikácie je po vytvorení dostatočnej listovej plochy vo fáze 6-8 listov resp. vo fáze butonizácie najneskôr však pred kvitnutím. V prípade potreby je možná aj aplikácia po odkvitnutí. V žiadnom prípade neaplikujte počas kvitnutia!

Odporúčaná dávka: 4-5 l / ha pred kvitnutím, 5 l / ha po odkvitnutí pri použití  270-300 l vody.

PlanTonic sa môže miešať s viacerými prípravkami na ochranu rastlín a s listovými hnojivami. Pred samotnou aplikáciou však odporúčame urobiť skúšku miešateľnosti. Neodporúča sa miešať s koncentrovanými roztokmi dusíkatých hnojív, alebo iným prípravkami na báze olejov. Pri aplikácii v takýchto tankmixoch môže pri intenzívnom slnečnom (UV) žiarení spôsobovať popálenie porastu resp. môže pôsobiť fytotoxicky. Pri použití sa vždy riaďte podľa platnej etikety.

 

 Použitie v cukrovej repe.

 

PlanTonic stimuluje celkový  rast a počas celej vegetácie pomáha udržať dobrý zdravotný stav porastu. Vo výraznej miere zvyšuje veľkosť resp. hmotnosť buliev  ich jednotnosť a zdravotný stav.

Odporúčame aplikovať na začiatku vegetácie po vytvorení dostatočnej listovej plochy podľa priebehu počasia 3-4 krát.

Odporúčaná dávka: 4-5 l / ha pri použití 270-300 l vody.

PlanTonic sa môže miešať s viacerými prípravkami na ochranu rastlín a s listovými hnojivami. Pred samotnou aplikáciou však odporúčame urobiť skúšku miešateľnosti. Neodporúča sa miešať s koncentrovanými roztokmi dusíkatých hnojív, alebo iným prípravkami na báze olejov. Pri aplikácii v takýchto tankmixoch môže pri intenzívnom slnečnom (UV) žiarení spôsobovať popálenie porastu resp. môže pôsobiť fytotoxicky. Pri použití sa vždy riaďte podľa platnej etikety.

 

Použitie v sóji.

 

PlanTonic zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť a kondíciu ošetreného porastu. Odporúčame aplikovať na začiatku vegetácie po vytvorení dostatočnej listovej plochy avšak pred kvitnutím.

Odporúčaná dávka: 4 l / ha pri použití 270-300 l vody.

PlanTonic sa môže miešať s viacerými prípravkami na ochranu rastlín a s listovými hnojivami. Pred samotnou aplikáciou však odporúčame urobiť skúšku miešateľnosti. Neodporúča sa miešať s koncentrovanými roztokmi dusíkatých hnojív, alebo iným prípravkami na báze olejov. Pri aplikácii v takýchto tankmixoch môže pri intenzívnom slnečnom (UV) žiarení spôsobovať popálenie porastu resp. môže pôsobiť fytotoxicky. Pri použití sa vždy riaďte podľa platnej etikety.