Ochrana koreňovej a inej zeleniny proti pôdnym škodcom

 Všade tam kde to stav pôdy dovoľuje už môžeme začať siať koreňovú zeleninu. Na mnohých  miestach sa však už pravidelne stretávame  s rôznymi škodcami poškodzujúcimi koreňovú sústavu (drôtovce, siatice, rôzne pandravy v pôde) nielen koreňovej zeleniny, ale aj cibule, zemiakov, lahôdkovej kukurice a iných bežne pestovaných druhov. Súčasne  so  sejbou prípadne počas výsadby preto odporúčame do riadkov  aplikovať prípravok SoilTonic G v dávke 150-200g / 100 m².  Celé vypočítané množstvo prípravku na určenú plochu odporúčame aplikovať do riadkov spolu s osivom resp. sadbou. Ak napr. sejeme zeleninu do 40 cm širokých riadkov potreba prípravku bude 6-8 g na 10 m riadku