Kučeravosť na broskyniach

Každý kto pestuje broskyne a nektárinky by mal v tomto čase myslieť na to ako zvládnuť jedno z ich najzávažnejších  ochorení a to kučeravosť listov broskýň (Taphrina deformans).

Priemerná teplota vzduchu na úrovni 4 – 8 ℃ a daždivý ráz počasia  sú optimálnymi podmienkami pre rozvoj a šírenie ochorenia. Vzhľadom na doterajší priebeh počasia a strednodobú predpoveď môžeme tento rok očakávať silný tlak kučeravosti.

Deformované a do červena sfarbené listy, ktoré sú nám dobre známe ako príznaky ochorenia sa  objavia  až po približne 7-14 dňoch po infekcii. Ak však chceme zabrániť napadnutiu nemôžeme čakať na  prvé príznaky, musíme zasiahnuť preventívne. Tam, kde sa v posledných rokoch vyskytli problémy s kučeravosťou odporúčame rozhodne postrekovať!

Termín tzn. jarného umývacieho postreku (BorOil 20 ml/10 l vody + meďnatý prípravok) je už vo väčšine oblastí vhodných na pestovanie broskýň a nektáriniek za nami. Spomínanú kombináciu odporúčame  aplikovať v oblastiach kde sú  broskyne a nektárinky ešte stále vo fáze nalievania púčikov, avšak  najneskôr pred ich otvorením resp. vypučaním. Po vypučaní  broskýň a nektáriniek už neodporúčame aplikáciu meďnatých prípravkov z dôvodu možnej fytotoxicity.

Keďže  predpokladáme, že  v tomto období sú už na väčšine územia broskyne a nektárinky vypučané,  odporúčame na ich ošetrenie použiť prípravok Folicit v dávke 50-100 ml / 10 l vody podľa aktuálneho tlaku ochorenia v konkrétnej lokalite. Aplikáciu odporúčame v prípade potreby opakovať v 5-7 dňových intervaloch až do začiatku kvitnutia.

Ak pretrvávajú podmienky vhodné pre šírenie ochorenia odporúčame počas kvitnutia a všade tam kde už teraz broskyne a nektárinky kvitnú aplikovať prípravok Chitopron 5% v dávke 30-50 ml/10 l vody. Po odkvitnutí odporúčame v prípade potreby pokračovať v ošetrovaní prípravkom Folicit, až kým priemerná teplota vzduchu nedosiahne úroveň  aspoň 15 až 20 °C.

  Pri všetkých ošetreniach proti kučeravosti odporúčame použiť dostatočné množstvo vody pod zodpovedajúcim tlakom, aby sa dosiahlo dostatočné pokrytie  všetkých ošetrovaných častí rastlín postrekovou kvapalinou.