Hnojivo PowerOf-K s vedľajším účinkom proti hubovým chorobám

Hnojivo PowerOf-K pre zníženie náchylnosti rastlín proti hubovým chorobám.

PowerOf-K je vo forme kvapaliny, ktorá spôsobuje zmenu pH na listoch rastlín a tým bráni klíčeniu spór a obmedzuje rast mycélia hubových chorôb. Draslík, bór a molybdén sú následne využívané ako hnojivo.

Hlavnou výhodou je okrem vysokej účinnosti predovšetkým nulová ochranná lehota, ktorá sa oceňuje v období pred zberom.

PROTI:

Pre obmedzenie výskytu múčnatky a plesni

Pôsobenie

Draselné hnojivo s mikroživinami vplýva na veľkosť listovej plochy a tým aj na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách ako aj na dozrievanie plodov, pretože ovplyvňuje metabolizmus cukrov. PowerOf-K zasahuje aj do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín v rastlinách. Vysoký obsah draslíka v hnojive aktivizuje rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách a tým pozitívne ovplyvňuje samotný vodný režim rastlín, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva, čo má za následok zvýšenie odolnosti rastliny voči mrazu. Draselné hnojivo PowerOf-K aktivuje aj odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami a to najme pred múčnatkou a plesňou sivou.