COMBI-PROTEC ® protivrtivke orechovej

Orechy 

Na signalizácia výskytu vrtivky orechovej odporúčame vyvesiť žlté lepové dosky do korún stromov. Z pohľadu efektívnosti je vhodné pridať k nim aj feromóny. Napriek tomu, že hlavnou funkciou lepových dosiek je predovšetkým signalizácia výskytu škodcov, možno pri vyvesení dostatočného množstva lepových dosiek spolu s feromónmi dosiahnuť aj výrazné zníženie populácie škodcu. 

Viac o biologickej ochrane orechov voči škodcom sa môžete dočítať na https://www.zahrada.sk/…/ako-bojovat-proti-skodcom-orecha-k…

Combi-Protec- návnadový koncentrát

Kedy používať:

Na začiatku náletu, hlavne pred začiatkom kladenia vajíčok (stred júla). Dostačujú 4 aplikácie v intervaloch 7 max 10 dní. Aplikácia sa odporúča ako návnada. Na každý strom by sa mali aplikovať 3 až 5 ohnísk postriekania.

Aplikačná technika pre drobnopestovateľov:

Na aplikáciu sa používa komerčný tlakový postrekovač (pracovný tlak 3,5 baru), ktorá je k dispozícii v obchode pre záhradkárov. Striekacia dýza je nastavená na plný prúd alebo, ak to nie je možné, vírivé teleso je odstránená. Jeden jemný rozprašovací prúd umožňuje dlhý dosah do stromu. Na strom sa aplikuje približne 200 ml zmesi vody - Combi-protec a insekticíd. Postrek by sa mal nanášať minimálne do 2/3 výšky stromu.

Ako aplikovať ?

V prípade jediného stromu (plocha 10 x 10 m) sa na aplikáciu používa táto aplikačná dávka:

10 ml Combi-protec + 200 ml vody + 0,5 ml Spintor 480g/l

Ošetrenie zopakujte po  týždni. V prípade silných zrážok do 24 hodín,  po aplikácii návnady (viac ako 10 mm zrážok) sa odporúča opakovať  ošetrenie.


 Insekticídom / prísada

kultúra

indikácia

V 20l návnadovej kvapaliny:

 

(Cena za hektár)

 

Maximálny počet aplikácií / čakacia doba

 
Spintor® SC /
Combi-protec
vlašský orech
orech ovocná muška

5 ml Spinosad 480 g/l                                                          

 1 l Combi-protec

2/7 dní